Let It Set You Free


I'll give you all my heart, all the time
Through the rays of the sun, through the darkness of night
I'll sing you melody that it'll make you see
Through the windows of time, heal all your heartaches
And while you're strong enough to let love
Let it set you free, ooh, ooh girl, yeah

I'll heed your every word, your every phrase
I'll remember what you say, all your memories will be mine
You will never have to roam, you are always home
Have your refuge in my heart, our love is sacred
And while you're strong enough to let love,
Let it set you free, let it set you free, yeah, heh, yeah

You've gotten over breaking your heart, there's no better place to be
So open it up, come go with me and let love set you free
Heh, let it set you free, girl, ooh, heh, yeah let it set you free

Through the rays of the sun, through the darkness of night
(Come on babe, let it set you free)
I'll remember what you say, all your memories will be mine
(Let it set you free)
You will never have to roam, have your refuge in my heart
(You'll never have to roam, let it set you free)
I will never leave your side, we can make it
(I will never leave your side, let it set you free)

You will never have to roam, have your refuge in my heart
(Let it set you free)
I will never leave your side, we can make it
(Come on baby, let it set you free girl)
You will never have to roam, have your refuge in my heart
(Let it set you free, baby)
I will never leave your side, we can make it
(Come on, don't you want go girl? Yeah, let it set you free)

You will never have to roam, have your refuge in my heart
(Girl, let it set you free)
I will never leave your side, we can make itCaptcha
Widget
Liedje Kem Let It Set You Free is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let It Set You Freemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem Let It Set You Free downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let It Set You Free in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.