This Place (Church Of Today)


There's a fountain of hope
Living water for each of us
There are rivers of dreams
Flowin' through the heartache of this place

There are children that flower the trees
There are voices of people who need
This place

There's sorrow and sadness here
But there's heaven and sunshine too
The spirit of peace moves free and clear
Making way for laughter here

There are children that flower the trees
There are voices of people who believe
In this place

They live and breathe
In this place yeah

There are children that flower the trees
There are voices of people who need
This place

They wanna be in this place yeah
They live and breathe in this place
This placeCaptcha
Liedje Kem This Place (Church Of Today) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied This Place (Church Of Today)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem This Place (Church Of Today) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje This Place (Church Of Today) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.