Drown Little Girl


Drown little girl
You're a stone in deep water
What made you sink I can't remember
There's so much happening
It leaves me cold 3x

I keep seeing you
Everyday now on my TV
And when I get bored
I turn it off, you don't exist anymore
It leaves me cold 3x

It's in my face
Those shiny satellites, these sad commercials
And I've shit concern, thrown up compassion
I've got nothing left to give
It leaves me cold 7xCaptcha
Liedje Kemopetrol Drown Little Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Drown Little Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kemopetrol Drown Little Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Drown Little Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.