Djupa Sår


Jag känner smärta låt mig lätta mitt hjärta
Tiden står still när liv måste spätta
Man tror man hittar rätta men leken hamnar fel
Alla fick sin del men några dog I sitt spel
Några såg Gud och I'målet blev dom frälsta
Många ville skapa hat aldrig älska
Skuggan drog fram
Släckte allt ljus
Depressioner
Vi stod och sparkade upp grus
En gatlykta I skuggan av betongen
Ett tåg rusar fram och skapar liv på perrongen
Ungdomar knetchar och skaffar gubbar
Syra, E
Kaos på alla klubbar
Nattbuss 198
Mera fluss för dom som ville robba
12:ans hiss, piss på alla väggar
Torgets brist
Alkolister på bänkar som köper ut till alla unga på systemet
Säger sen att staten skapade problemet
Arbetslös men man blir kallad arbetssökande
Stämplar på papper, arkiven ökade
Stora familjer på flyktinganläggningar
Folk kollar snett på alla jävla utlänningar
Ge dom, sluta aldrig att förbli stark
Även om du sitter I en cell på en anstalt
Ta det kallt
Du är saknad I orten
Vi ses en solig dag utanför porten
Ge aldrig upp, även om det inte känns rätt
Kom ihåg vad du har sett
Tänk om vad är rätt
Det brinner, vem har vattnet till branden?
Släck alla flammor och låt Gud ge dig handen
Pundare, alkisar, socialfall som kämpat
Den här är för den som överklassen lämnat

Själen är svag, känner djupa sår
Efter alla dagar, efter alla år
Jag kämpar men motståndet är för hårt
Djupa sår
Djupa spår x4Captcha
Liedje Ken Ring Djupa Sår is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Djupa Sårmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ken Ring Djupa Sår downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Djupa Sår in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.