Sugarfoot Rag


Gonna get out my sycamore and shine up my shoes meet my baby and tell her the news
I bet my bundle on a swayback nag and I came home winner with a plenty o'swag
One foot two foot slew foot drag swing your honey to the Sugarfoot Rag
Dig a little jig with a zig and a zag and listen to the guitar play the Sugarfoot Rag
[ guitar - harmonica ]
I got a big jug o'cinder and a bottle of wine
One's for and honey and the other is mine
Sip on the cider and sip on the wine both sip together and a have a good time
One foot two foot slew foot drag
[ steel - harmonica ]
Gonna spend all my money and a git on a jag swing my honey to the Sugarfoot Rag
Walk right up and stomp on the floor and swing up the middle with a shoofly four
One foot two foot slew foot drag swing your honey to the Sugarfoot Rag
Dig a little jig with a zig and a zag and listen to the harp play the Suigarfoot Rag
[ harmonica ]
One foot two foot slew foot drag swing your honey to the Sugarfoot Rag
Dig a little jig with a zig and a zag and listen to the band play the Sugarfoot RagCaptcha
Liedje Kenny Price Sugarfoot Rag is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sugarfoot Ragmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kenny Price Sugarfoot Rag downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sugarfoot Rag in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.