Crazy


Crazy, I'm crazy for feeling so lonely
I'm crazy, crazy for feeling so blue
I knew you'd love me as long as you wanted,
and someday, you'd leave me for somebody new

Worry, why do I let myself worry?
Wondering, what in the world should I do?
Crazy for thinking that my love could hold you
Crazy for thinking that my love could hold you

I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving youCaptcha
Widget
Liedje Kidney Thieves Crazy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crazymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kidney Thieves Crazy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crazy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.