Dyskrasia


do you wanna be on what i feel?

it looks so easy it's not that easy it should be simple but have you ever tried -
stay above water, get in the water, drink it and breathe at the same time
take your shirt, roll up your sleeve, tap on your vein, prepare to dream

swimming in and out of space, dyskrasia

do you wanna be on what i feel?

it looks so easy it's not that easy it should be simple but put away your pride
hit fast forward, the edge is shorter, scream and make sure you keep it quiet
feed real into your eyes and drain the way that makes you cry

swimming in and out of space, dyskrasia
do you want to be
do you want to be

do you wanna be on what i feel?

do you want to be one
do you wanna be on what i feel?

swimming in and out of space, dyskrasia
swimming in and out of space, dyskrasia

do you want to be
do you want to be on what i feel?Captcha
Widget
Liedje Kidney Thieves Dyskrasia is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dyskrasiamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kidney Thieves Dyskrasia downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dyskrasia in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.