Freeky People


We are the freeky people
The freeky people that make the world go round, round
We take the stuck-up posers
And status-quo'sers and we burn them in the ground, ground

I knew a girl, she had
Telepathic dreams
She saw things they didn't want her to see
So she turned away,
Looked to the sky
And then she said, 'Fuck it, I'm gonna let my freek flag fly' because

This is the time of our lives
(You're freeky people!)
Let out the freek inside
(Get freeky, people!)

I knew a boy,
Wanted to be free
So he watched his father, learnt how not to be
You can't change the system but you can
You can change inside
I've got a new religion, it's called 'No more lies'

We are the freeky people
The freeky people that make the world go round, round
We take the stuck-up posers
And status-quo'sers and we burn them in the ground, ground

We are the freeky people
The freeky people that make the world go around, around
We take the stuck-up posers
And status-quo'sers and we burn them in the ground, ground

This is the time of our lives
(You're freeky people!)
Let out the freek inside
(Get freeky, people!)

Give it up, give it up,
Let it out and live it up

Give it up, give it up,
Let it out and live it up

You're freeky people
You're freeky people
Get freeky, people

We are the freeky people
The freeky people that make the world go round, round
We take the stuck-up posers
And status-quo'sers and we burn them in the ground, ground

We are the freeky people
The freeky people that make the world go round, round
We take the stuck-up posers
And status-quo'sers and we burn them in the ground, ground

Give it up, give it up,
Let it out and live it up

Give it up, give it up,
Let it out and live it up

Give it up, give it up,
Let it out and live it up

Give it up, give it up,
Let it out and live it up

This is the time of our lives
(You're freeky people!)
Let out the freek inside
(Get freeky, people!)Captcha
Widget
Liedje Kidney Thieves Freeky People is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Freeky Peoplemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kidney Thieves Freeky People downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Freeky People in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.