Landslide


I want a landslide, to call my own
I want to feel it take control
I want a landslide to call my own
I want to feel it take me up, lose control

I've been thinking way too much for my own good
I've been drinking way too much for my own good

I want a gun to shoot somewhere
I want a knife to slash my wrist
I want a landslide to feelCaptcha
Liedje Kidney Thieves Landslide is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Landslidemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kidney Thieves Landslide downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Landslide in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.