Mustard Seed


Hill up the road, gathering thoughts never adding the way I want them
Sweet Jesus show me through the Indian paintbrush
Faith was

Cursed upon me, a mustard seed was good enough for him and good enough to me

Or after all, will I shake my magic 8 ball, it's bubbling
And the brisk walking heartbeat won't tire me, it keeps me strong
Faith was

Cursed upon me, a mustard seed was good enough for him and its good enough to me
Pillar of salt, shaker of black
Killer of thought, turning my back
Believe you were wrong and said they would laugh and I'm trying to be humble about it

I like the rain, I like going against the grain
Seems to me I'm cutting out a simple pattern

---she was weak---

Hill up the road, watching my thoughts chase each other
Sweet Jesus show me the faith cursed upon me

--she walked away--Captcha
Widget
Liedje Kidney Thieves Mustard Seed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mustard Seedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kidney Thieves Mustard Seed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mustard Seed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.