Spank


thick drops of rain sound like the way you spanked me
your pleasure thrills in every way you make me
thick drops
all by myself and you're not here to take me
my red hot stain still makes you call me, baby
tattooed your name, so you wouldn't forget to claim

if i see you're like your daddy and i should be gone
i would try to burn you but i won't
if i think that loving you could be just like a drug
i would try to burn you but i won't
it's all your graces, your deadly sins
love and hate you it's so intense
if i could burn you walk away not see you anymore
i would try to burn you but i won't

thick drops of rain sound like the way you miss me
your windowpane steams like the way you kiss me
you're so profane, that's why i love the way

if i see you're like your daddy and i should be gone
i would try to burn you but i won't
if i think that loving you could be just like a drug
i would try to burn you but i won't
it's all your graces, your deadly sins
love and hate you it's so intense
if i could burn you walk away not see you anymore
i would try to burn you but i won't

like drops of rain your love has no pain

if i see you're like your daddy and i should be gone
i would try to burn you but i won't
if i think that loving you could be just like a drug
i would try to burn you but i won't
if i see that you're the precious i was looking for,
i would try to burn you but i won't
if i could burn you walk away not see you anymore
i would try to burn you but i won'tCaptcha
Widget
Liedje Kidney Thieves Spank is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Spankmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kidney Thieves Spank downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Spank in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.