CIRKUS


Night: her sable dome scattered with diamonds,
Fused my dust from a light year,
Squeezed me to her breast, sowed me with carbon,
Strung my warp across time
Gave me each a horse, sunrise and graveyard,
Told me only I was her;
Bid me face the east closed me in questions
Built the sky for my dawn

Cleaned my feet of mud, followed the empty
Zebra ride to the cirkus,
Past a painted cage, spoke to the paybox
Glove which wrote on my tongue-
Pushed me down a slide to the arena,
Megaphonium fanfare
In his cloak of words strode the ringmaster
Bid me join the parade

"worship!" cried the clown, "i am a ti
Making bandsmen go clockwork,
See the slinky seal cirkus policeman;
Bareback ladies have fish"
Strongmen by his feet, plate-spinning statesman,
Acrobatically juggling-
Bids his tamers go quiet the tumblers
Lest the mirror stop turning

Elephants forgot, force-fed on stale chalk,
Ate the floors of their cages
Strongmen lost their hair, paybox collapsed and
Lions sharpened their teeth
Gloves raced round the ring, stallions stampeded
Pandemonium seesaw
I ran for the door, ringmasters shouted,
"all the fun of the cirkus!"Captcha
Widget
Liedje King Crimson CIRKUS is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied CIRKUSmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje King Crimson CIRKUS downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje CIRKUS in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.