Songtekst van Kitty Wells: Searching (For Someone Like You)

Searching (For Someone Like You)


Searching, I've spent a lifetime darling searching
Looking for someone like you
Dreaming, in all my dreams I dream
That someday I'd find someone like you

Other loves have come my way
But they were not for me
Tell me that you're here to stay
Don't ever set me free

'Cause I've been searching
I've spent a lifetime darling, searching
Looking for someone just like you

Other loves have come my way
But they were not for me
Tell me that you're here to stay
Don't ever set me free

'Cause I've been searching
I've spent a lifetime darling, searching
Looking for someone just like youCaptcha
Liedje Kitty Wells Searching (For Someone Like You) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Searching (For Someone Like You)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kitty Wells Searching (For Someone Like You) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Searching (For Someone Like You) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.