Do U See


Hey yeah, oh yeah
Do u see?

Do u see what I see? Yeah yeah
Do u see what I see? Alright
Do u see what I see? Yeah yeah
Yeah yeah, yeah yeah

Never say never, now I know better
Always said, I'll never fall in love, oh no
I never felt pressure till I got with you
Now I finally found someone, do you, do u see?

Do u see what I see?
A future, a family, you and me, baby
Do you feel how I feel?
How I love you so much, you're all I want

Use to play men's, that was tens, with the Benz
And I ran for the dividends until I found a special friend in you
My life has changed romantically, catastrophe, it has to be
All because of you, oh baby, baby

I never ever loved someone, no
Quite the way I loved you, honey
You brighten my days, you are my sun
Oh, it's the way that you love me, baby

Do u see what I see?
A future, a family, you and me, baby
Do you feel how I feel?
How I love you so much, you're all I want

I never ever loved someone, no no no
Quite the way I loved you, honey
You brighten my days, you are my sun
Oh, it's the way that you love me, baby

Do u see what I see?
A future, a family, you and me, baby
Do you feel how I feel?
How I love you so much, you're all I want

Do u see, do u see what I?
Do you feel, do you feel what I?
Do u see what I see, what I see?
Do you feel, do you feel what I?
Do u see, do u see what I?
Do you feel what I feel? Oh come on now sayCaptcha
Liedje Koffee Brown Do U See is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Do U Seemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Koffee Brown Do U See downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Do U See in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.