Wooden Pints


There's men, underground
Who have never seen the sun
But they really know how to party
Little men from underground
Who have never seen the sun
But the really know how to party

[Chorus:]

The rise their wooden pints and they yoik and sing
And they fight and dance 'till the morning

Tables full, reindeer meat
And the camp fire shines and the brick walls are full candles
Tables full, wooden pints
They don't care about their sins
They just wanna get drunk and party

[Chorus]

Long war is now past
Only good men have lasted
They need women, meat, beer and rom
Fight battle full of blood no thoughts about god they just slaughtered killed and tormented

[Chorus]Captcha
Liedje Kopriklaani Wooden Pints is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wooden Pintsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kopriklaani Wooden Pints downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wooden Pints in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.