Tour De France


L'enfer du Nord: Paris - Roubaix
La Cote d'Azur et Saint Tropez
Les Alpes et les Pyrennees
Derniere etape Champs-Elysees
Galibier et Tourmalet
En danseuse jusqu'au sommet
Pedaler en grand braquet
Sprint final a l'arrivee
Crevaison sur les paves
Le velo vite repare
Le peloton est regroupe
Camarades et amitie

(=
The hell of the north: Paris - Roubaix
The Cote d'Azur and Saint Tropez
The Alps and the Pyrennees
Last stage Champs-Elysees
Galibier and Tourmalet (2 mountains)
Dancing even on the top
Bicycling at high gear
Final sprint at the finish
Flat tire on the paving stones
The bicycle is repaired quickly
The peloton is regrouped
Comrades and friendship)Captcha
Widget
Liedje KRAFTWERK Tour De France is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tour De Francemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KRAFTWERK Tour De France downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tour De France in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.