Barbed Wire


Standin' by the window
Watchin' all the rain
Wonderin' where the wind blows
It's comin' round again

Thinkin' all is said and done
You've heard it all before
Too much worryin' 'bout the future
Ain't it funny how it goes

To lie on barbed wire
To live on the summer wind
Too late, too late to compromise
It's only lies in the end

Runnin' in a circle
Tomorrow said we'd have a chance
Memories like a mirror
When you're living in the past

To lie on barbed wire
To live on the summer wind
Too late, too late to compromise
It's only

To lie on barbed wire
To live on the summer wind
Too late, too late to compromise
It's only lies comin' round again

Comin' round again
Comin' round againCaptcha
Widget
Liedje L.A. Guns Barbed Wire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Barbed Wiremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje L.A. Guns Barbed Wire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Barbed Wire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.