La Luna


La luna es incompleta
si el sol no esta ahi
la luna no se queja
siempre que el sol atienda su amanecer
y su atardecer, su amanecer

La luna vive sola
y tiene que enteder
que el sol que la ilumina
tambien hace brillar a otra luna
que despierta con el
al amanecer y al atardecerCaptcha
Widget
Liedje La Ley La Luna is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied La Lunamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje La Ley La Luna downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje La Luna in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.