Corazones Rojos


++ esto es para las mamis que estan encerradas++
corazones, rojos
corazones, fuertes
espladas debiles de mujer mil insultos
como mil,como mil, como mil latigasos,
mil latigasos dame de comer,
de comer cordura
de comer comida
yo sabre como traicionar, traicionar
y jamas pagar, porqCaptcha
Widget
Liedje La Pozze Latina Corazones Rojos is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Corazones Rojosmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje La Pozze Latina Corazones Rojos downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Corazones Rojos in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.