Die For Freedom


I hear their voices calling
I feel their eyes watching me

Nothing but few words to say
Mercy's not the one I'll pray
I won't be their slave no more

Tonight we'll pay out lust for freedom
d'you see my eyes?
They're bold and proud 'cause I don't fear the price

Die for freedom - that's the price we will pay
Die for freedom - am I dying in vain?
We faced the Masters (higher of Sins)
Die for freedom

My dreams are falling down
now I understand what it means

Masters call, I have to go
should I follow what they said?
Tell me now: is there a reason why?

Tonight we'll pay out lust for freedom
d'you see my eyes?
They're bold and proud 'cause I don't fear the price

Die for freedom - that's the price we will pay
Die for freedom - am I dying in vain?
We faced the Masters (higher of Sins)
Die for freedom

[SOLO: BREEZE/RAIN/TH"?RSEN]

Tonight we'll pay our lust for freedom
Die for freedomCaptcha
Widget
Liedje Labyrinth Die For Freedom is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Die For Freedommits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Labyrinth Die For Freedom downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Die For Freedom in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.