Songtekst van Last Days Of April: Will The Violins Be Playing?

Will The Violins Be Playing?


Words i keep in here,
Thoughts that make me scared,
Always seem to show
Your eyes let me know you know
[chorus]
It's not you, it's all me
As if me taking all the blame would
Make you feel much better now
But all lights burn out
[chorus]
What i'd like to say
Is that staying friends is okay
But you and me we know
In one heart love would grow
[chorus x 2]
Same time tomorrow
When i wake up,
Will the violins be playing?
When my heart finally opens
Will you be there to embrace me?
Because it's all so crazy now
It's all so fucked up now
[chorus x 2]
I always thought that i
Would find what i lack in youCaptcha
Liedje Last Days Of April Will The Violins Be Playing? is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Will The Violins Be Playing?mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Last Days Of April Will The Violins Be Playing? downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Will The Violins Be Playing? in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.