Be There


Will you remember your friends
Not only your girl
Will you remember your words and all your values
Will you remember the friends before her and the ones who'll be there after
Maybe I'm wrong
Maybe your right
Maybe you should go have some fun tonight
Without me
Cause I think you forgot to call

We haven't talked in weeks
Word on the streets
Is that your holding lots of anger
And you've become a stranger
And you're pushing me away
Run out of time
Left me behind
And you're making plans with out me in mind
And I feel like
You just don't wanna call

Don't know why I'll be there for you
Don't know why I'll be there for you
Don't know why I'll be there for you
Be there for you, be there for you

Do you remember the time
Remember the place
Her face and how she said goodbye
We went around
Night on the town
Your head was spinning round and round
You looked at her
She looked away
Well what the hell were you to say
She's gone
And she's never gonna call

Don't know why I'll be there for you
Don't know why I'll be there for you
Don't know why I'll be there for you
Be there for you, be there for you

And now she's gone but I'm still here
I know you held her dearly
You moved on
You're still alive
And that was hardly your demise
Now she's gone and I'm still her
You see clear, see clear

Don't know why I'll be there for you
Don't know why I'll be there for you
Don't know why I'll be there for you
Be there for you, be there for youCaptcha
Widget
Liedje Last Week Be There is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Be Theremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Last Week Be There downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Be There in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.