All Night With Me


I wish I knew what you were thinkin'
Sometimes with you it's hard to tell
You lay beside me without speakin'
Words are hard to find, better left behind

You pull me close as if to answer
The question runnin' through my head
If words could say it any better:
Does it feel good, do you feel like stayin' all night with me?
Does it feel good, do you feel like stayin' all night with me?
Does it feel good? If it feels right, stay all night

We'll wake up early in the mornin'
Or never go to sleep at all
So happy just to be together
Does it feel good, do you feel like stayin' all night with me?
Does it feel good, do you feel like stayin' all night with me?
If it feels good, if it feels right, stay all night

It's a long night, there'll be time for playin'
Never felt so right just to hear you sayin'
That it's all right, and you feel like stayin' all night with me
Does it feel good, do you feel like stayin' all night with me?
Does it feel good, does it feel right?
Why don't you stay all night with me?
Does it feel good, do you feel like stayin' all night with me?
Does it feel good, does it feel right?
Why don't you stay all night with me?
Does it feel good, do you feel like stayin' all night with me?
Does it feel [fade out]Captcha
Widget
Liedje Laura Branigan All Night With Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Night With Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Laura Branigan All Night With Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Night With Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.