Woman's Song


See my face, in the mirror, and it's changing, everyday
So I sing this woman's song, oh oh oh oh oh oh

This is the man who made me cry,
Pretended he loved me then said goodbye
This is the man who loved me so,
But i didn't love him so let him go

Oh but i feel so ashamed
But now i know how much I've gained by

This woman's song -
The good, the bad, the sadness it can make you strong
This woman's song -
There's a method in my madness so I'll carry on
This woman's song

This is the man who rocked the boat
Yeah I never know how I stayed afloat
This is the man who gave the ring
Sure knew how to make my heart sing

Oh but i feel so ashamed
But now i know how much I've gained by

This woman's song -
The good, the bad, the sadness it can make you strong
This woman's song -
There's a method in my madness so I'll carry on
This woman's song

See my face, in the mirror
Well it's changing everyday
So I sing this woman's song
Everything that i did wrong
Gonna throw it all away

This woman's song -
The good, the bad, the sadness it can make you strong
This woman's song -
There's a method in my madness so I'll carry on
This woman's song -
The good, the bad, the sadness it can make you strong
This woman's song -
There's a method to my madness so I'll carry on
This woman's songCaptcha
Widget
Liedje Lauren Christy Woman's Song is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Woman's Songmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lauren Christy Woman's Song downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Woman's Song in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.