Whole Lotta Love


You need coolin'
Baby i'm not foolin'
I'm gonna send ya
Back to schoolin'
Way down inside
Honey you need it
I'm gonna give you my love
I'm gonna give you my love

Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love

You've been learnin'
Baby I've been learnin'
All them good times, baby baby
I've been year-yearnin
Way, way down inside
Honey you need - ah
I'm gonna give you my love
I'm gonna give you my love

Whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love

Lord!

You've been coolin'
An' baby I've been droolin'
All the good times, baby
I've been misusin'
Way, way down inside
I'm gonna give ya my love
I'm gonna give ya every inch of my love,
I'm gonna give ya my love

Hey!
Alright! Let's go!

Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love

Way down inside,
Woman you need it

Lord!
My, my, my, my,
My, my, my, my
Shake for me girl
I wanna be your backdoor man

Keep it coolin' babyCaptcha
Liedje Led Zeppelin Whole Lotta Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Whole Lotta Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Led Zeppelin Whole Lotta Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Whole Lotta Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.