Time To Grow


Last night I tried but I couldn't sleep
Thoughts of you were in my head
I was lonely and I needed you next to me
Life is harder since you left
I never meant to do you wrong
And now all is said and done
I hope you won't be gone too long no

Where do I go
What do I do
I can't deny I still feel something
And girl I wish
You could say you feel the same yeah
You've broken the bond
I gotta move on
But how do I end this lonely feeling
You've gone
I'm here
Alone
I guess it's time to grow

Ce qui arrive notre histoire restera inachevée
Like you never knew I was there
Tu te bats non seulement je préfère m'en aller
Can we make love re-appear
Tes larmes ne vont plus rien changer
And now all is said and done
Il faudra nous reconstruire et apprendre à aimer
No

Where do I go
J'ai plus de mots
What do I do
J'ai plus le goût
I can't deny I still feel something
De rester jusqu'au bout
And girl I wish
Et je sais que tu le sais
You feel the same
You've broken the bond
Si je tais
I gotta move on
Si je sais
But how do I end this lonely feeling
You've gone
Je pars
I'm here
Ailleurs
Alone
I guess it's time to grow

Crying time is over
Gardons de nous le meilleur
Feelings if she won't return then I guess I'll be a man and move on
Time to grow
(And move on)
(Make life better than it was before)
I think I can make it
(And move on)
I'll move on
(Make life better than I did before)
Ne me retiens pas je tais
Time to grow
Je t'aime bien plus que tu crois
Though you've gone
Je pars
Alone
I guess it's time to growCaptcha
Widget
Liedje Lemar & Justine Time To Grow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Time To Growmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lemar & Justine Time To Grow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Time To Grow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.