All I Ever Do


Sitting at home every
Night thinking of you,
I've been searching oh so long
And I've found all I need in you,
Should I dare to cross that border?
Do you want to take this further?
Will you turn me away?
Or will you make this
A special day? All I do is,

[Chorus x2:]

All I ever do my boo
I lay at home and
Dream of you
It's true
I wanna know what's
On your mind

See we've been working
Together now for over a year,
And twenty four seven three
Sixty five I've been trying
To get my feelings clear,
Do I wanna just work
With you each day?
Or do I want this work
To change to play?
And when I decide,
Will you feel the same?
All I do is,

[Chorus x2]

And If I find love in you
Your every wish is my command
And if that love I find is true
Eternally I'll be your man

Coz

My every wish is to be with you
My every dream is to be with you
My every prayer is to be with you
To be with you
Be with you [x2]

[Chorus x2]

All I everCaptcha
Liedje Lemar All I Ever Do is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All I Ever Domits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lemar All I Ever Do downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All I Ever Do in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.