Feels Right


I'll never stop loving you
Until this life is over
I'll never stop needing you
Always now and forever

See cos it feels
Oh so right when I'm with you
It feels like I can't live without you
I just can't deny
My future lies with you

I've had my doubts about us
Will we make it together?
But now I've spent time with you
I ain't seen nothing better

So whenever you [call me]
I'll come running baby
And whenever you [leave me]
I'll be there in a hurry

Cos it feels
Oh so right when I'm with you
It feels like I can't live without you
I just can't deny
My future lies with you

[It feels right when I'm with you]

Oh!
I'll never leave you
I"¦I'll never leave you
I'll never leave you

You're all I need in this world
You're all I need in this world

Listen
So whenever you [call me]
I'll come running baby
And whenever you [need me]
I'll be there in a hurry

Cos it feels right
Whenever I'm with you
It feels like I can't live without you
I just can't deny
My future lies with you

With you
With you
With you
With you

Whenever I'm with you it feels right
Can't live without you
I just can't deny

Say it again
It feels right when I'm with you

You were there when I was broken
My heart is always open to you

When I'm with you
Said it feels right
Feels right
Feels right
Yeeaah!Captcha
Liedje Lemar Feels Right is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Feels Rightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lemar Feels Right downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Feels Right in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.