Good Woman


Let that be the first
And the last time
You ever put your hand on her
Believe she's like a sister and I don't want to see her hurt
You should be ashamed of
Yourself to treat her like that
After all you put her through she shouldn't take you back
No

[Chorus:]

Something that I fail
To understand is why
Some men don't know it when
They got a good woman
Lie to her, cheat on her,
Got the nerve to beat
Up on a good woman
She's a good woman

He's got her on lock down
Don't even want to let her go out
Gets vex when the
Friends come around
He can't see what
He is doing to her
He's taking all the self esteem
From this beautiful queen

All the real players in the
House who feel what I am saying
And won't be tolerating
Any woman beating
Can I get a oh oh no
All the real ballers in the house
Who feel what I am saying
And won't be tolerating
Any woman beating
Can I get a oh oh no

[Chorus x2]

If you're thinking 'bout playing her
Don't do it
Thinking 'bout hitting her
Don't do it
Thinking 'bout cussing her
Don't do it
Thinking 'bout using her [x2]

All the real players in the
House who feel what I am saying
And won't be tolerating
Any woman beating
Can I get a oh oh no
All the real ballers in the house
Who feel what I am saying
And won't be tolerating
Any woman beating
Can I get a oh oh no

[Chorus x2]

She is, she is, she is, she is
She is, she is, she is, she isCaptcha
Widget
Liedje Lemar Good Woman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Good Womanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lemar Good Woman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Good Woman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.