As Good As It Gets


I walk the streets of lonliness,
To mourn the loss of love's caress,
So conceited is your apathy,
That crushed the pain inside of me,
Please tell me cuz I need to know,
What it is that makes me love you so,
Please tell me cuz I need to know,
What it is that won't let go,
So what makes you,
Breaks you,
Then beats you down,
And then forsakes you,

So don't cry,
Don't cry,
It's as good as it gets,
It's as good as it gets,
In your life,
So don't cry,
Don't cry,
It's as good as it gets,
It's as good as it gets in your life,
Don't you know that you're haunting me baby,
And oh you know you're still driving me crazy,
So don't cry,
Don't cry,
It's as good as it gets,
It's as good as it gets,
In your life

So much in life do we expect,
Just to recieve so much less,
I really thought you had it all,
So lucid with your back against the wall,
So please tell me cuz I need to know,
What it is that makes me love you so,
Please tell me cuz I need to know,
What it is that won't let go,
so what makes you,
Breaks you,
Then beats you down,
And then forsakes you

So don't cry,
Don't cry,
It's as good as it gets,
It's as good as it gets in your life,
Don't cry,
Don't cry,
It's as good as it gets,
It's as good as it gets in your life,
Don't you know that you're haunting me baby,
And oh you know you're still driving me crazy,
So don't cry,
Don't cry,
It's as good as it gets,
It's as good as it gets,
In your life,

You tore me in half,
Wit your insidious affair,
You played me alone,
Said that nobody cared,
So leave me alone!,
So much has gone on,
And my conscience is spared,
So don't cry it's as good as it gets in your life,

So don't cry,
Don't cry,
It's as good as it gets,
It's as good as it gets in your life,
Don't cry,
Don't cry,
It's as good as it gets,
It's as good as it gets in your life,
Don't you know that you're haunting me baby,
And oh you know you're still driving me crazy,
So don't cry,
Don't cry,
It's as good as it gets,
It's as good as it gets,
In your life,

So don't cry,
Don't cry,
It's as good as it gets,
It's as good as it gets in your life,
Don't cry,
Don't cry,
It's as good as it gets,
It's as good as it gets in your life,
Don't you know that you're haunting me baby,
And oh you know you're still driving me crazy,
So don't cry,
Don't cry,
It's as good as it gets,
It's as good as it gets,
In your life,

You walk the streets of loneliness,
To mourn the loss of loves caressCaptcha
Widget
Liedje Lene As Good As It Gets is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied As Good As It Getsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lene As Good As It Gets downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje As Good As It Gets in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.