Play With Me


It's hot in here
Take off your fears
I am gonna take the lead boy
Follow me

A mood sets in
Grooves locked in
I don't want to be tame
Now come with me

Straight up, street level
I'm no role model
You don't have to take me home
We can do it right here

CHORUS:
I'll bring the toys so come on
Why don't you take me head on
Play with me
Let's talk positions
Let's turn the lights on
So you can play with me

Are you scared, hold my stare
It's not against the law boy
Be tempted
Hang with me
Let it be
I'll take you on a trip
You never had

Straight up street level
I'm no role model
You don't have to take me home
We can do it right here

(CHORUS)

I admire your resistance
Let me try again
Change your mind, don't be shy
Boy, let me try again
Try me out, take a test drive
Let me try again

(CHROUS)Captcha
Widget
Liedje Lene Play With Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Play With Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lene Play With Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Play With Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.