Hypnotic Reality


Techno-atomic blues
Do not abuse
Or mutilate
Electro-static news
Do not enthuse
Or celebrate
Hypnotized-programmed to capacity
Sterilized-right down to the heart of my

Auto-fanatic life
Do not excite
Or animate
Radio-active wife
Do not ignite
Or stimulate
Hypnotized-programmed for eternity
Neutralized-right down to the heart of my

Hypnotic reality So disturbing
Hypnotic reality So unnerving
Hypnotic reality Mathematic
Hypnotic reality Systematic
Hypnotic reality Nothing but formality

Neo-neurotic nights
Do not delight
Or deviate
Psycho-erotic tights
Do not incite
Or fascinate
Hypnotized-programmed for security
Machanized-right down to the heart of my

Hypnotic reality So disturbing
Hypnotic reality So unnerving
Hypnotic reality Mathematic
Hypnotic reality Systematic
Hypnotic reality Nothing but formality

Hypnotized-programmed for insanity
Mesmerized-right down to the heart of my

Hypnotic realityCaptcha
Widget
Liedje LES ROCKETS Hypnotic Reality is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hypnotic Realitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LES ROCKETS Hypnotic Reality downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hypnotic Reality in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.