Cow How Bow


Chorus: Cow how bow

Yippy kide o a
Moo in vain
Where are the hogs
When they are put out

1st version: I'm lil bow wow and i'm a cow
I'm stuck here in the crowd
Don't know how to fight
Got my ass wipe by mike
Here i am with the jam
Trying to cross the damn
Scobby dookie ah-shoe
Where are you dude?
Here to stay makes me gay
Okay get outta my way

Chorus

Repeat 1st versionCaptcha
Liedje Lil' Bow Wow Cow How Bow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cow How Bowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lil' Bow Wow Cow How Bow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cow How Bow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.