Miss Otis Regrets


Miss Otis regrets she's unable to lunch today, madam
Miss Otis regrets she's unable to lunch today
She is sorry to be delayed
But last evening down at Lover's Lane she strayed, madam
Miss Otis regrets she's unable to lunch today

When she woke up and found
That her dream of love had gone, madam,
She ran to the man
who had led her so far astray

And from under her velvet gown
she drew a gun and shot her lover down
Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today

When the mob came and got her
and dragged her from the jail, madam,
They strung her up
on the old willow across the way
And the moment before she died
she lifted up her lovely head and cried, madam
Miss Otis regrets she's unable to lunch today
Miss Otis regrets she's unable to lunch todayCaptcha
Liedje Linda Ronstadt Miss Otis Regrets is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Miss Otis Regretsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Linda Ronstadt Miss Otis Regrets downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Miss Otis Regrets in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.