Go Insane


Two kinds of people in this world
Winners losers
I lost my power in this world
Cause I did not use it
So I go insane
Like I always do
And I call your name
She's a lot like you

Two kinds of trouble in this world
Living dying
I lost my power in this world
And the rumors are flying
So I go insane
Like I always do
And I call your name
She's a lot like you

So I go insane
Like I always do
And I call your name
She's a lot like you
She's a lot like you
She's a lot like you
She's a lot like youCaptcha
Widget
Liedje Lindsey Buckingham Go Insane is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Go Insanemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lindsey Buckingham Go Insane downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Go Insane in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.