Friends Again


the years passed me by
so many things i wanted to do
somehow along the way
i forgot about you, i forgot about you

meet with weep and play
meet with love and hate
i didn't find the time
now i hope it's not to late
it's not to late

(ref)so can we be friends

can we be friends
after all that we been through
noone knows me like you do
can we be friends again
you can always count on me (always count on me)
always count on me
we will be friends

as i grow older
i start to realize
that lovers come and go
but a friend is there for life
(yes a friend is there for life)
i come with open arms
and eyes that wanna see
somethings were ment to last
like the times between you and me
(tt's not too late)

(ref)so can we be friends again (can we be friends again)

after all that we been through
noone knows me like you do
can we be friends again
you can always count on me (always count on me)
always count on me
we will be friends forever

i tried to make it on my own
(all by myself)
looking back i don't know why
(i don't know why)

when there's someone to lean on
(in these desperate times)

(ref)so can we be friends again (can we be friends again)
after all that we been through
can we be friends again
you can always count on me (always count on me)
always count on me
we will be friends againCaptcha
Liedje Lisa Nilsson Friends Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Friends Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lisa Nilsson Friends Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Friends Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.