Songtekst van Little Jimmy Dickens: Before I Met You

Before I Met You


I thought I had seen pretty girls in my time but that was before I met you
I never saw one that I wanted for mine but that was before I met you
I thought I was swinging the world by the tail I thought I could never be blue
I thought I'd been kissed and I thought I'd been loved
But that was before I met you
[ fiddle ]
I wanted to ramble and always be free but that was before I met you
I said that no woman could ever hold me but that was before I met you
I thought I was swinging
[ steel ]
They tell me I must reap just what I have sown but darling I hope it's not true
For once I made plans about living alone but that was before I met you
I thought I was swingingCaptcha
Liedje Little Jimmy Dickens Before I Met You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Before I Met Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Jimmy Dickens Before I Met You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Before I Met You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.