Songtekst van Little Jimmy Dickens: I Can't Help It

I Can't Help It


Today I passed you on the street and my heart fell at your feet
I can't help it if I'm still in love with you
Somebody else stood by your side and he looked so satisfied
I can't help it if I'm still in love with you
A picture from the past came slowly stealing
As I brushed your arm and walked so close to you
Then suddenly I got that old time feeling
I can't help it if I'm still in love with you
[ guitar - steel ]
It's hard to know another's lips will kiss you
And hold you just the way I used to do
Oh heaven only knows how much I miss you
I can't help it if I'm still in love with youCaptcha
Liedje Little Jimmy Dickens I Can't Help It is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Can't Help Itmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Jimmy Dickens I Can't Help It downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Can't Help It in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.