Songtekst van Little Jimmy Dickens: I Love Lucy Brown

I Love Lucy Brown


They tell me Homer Jones was huntin' bears
When a big ole grizzly killed his favorite hound
The grapevine says a mob has plans of burning down our town
But it don't worry me cause I love Lucy Brown
I sifted many hearts before I found a perfect pearl
To hold my hand while travelin' through this world
So let the sun come up and shine or let the sun go down
It don't worry me cause I love Lucy Brown
[ steel ]
Received a letter from the folks today
Locutus eat the corn crops to the ground
The morning paper said that beef went up ten cents a pound
But it don't worry me cause I love Lucy Brown
I sifted many hearts before
It don't worry me cause I love Lucy BrownCaptcha
Liedje Little Jimmy Dickens I Love Lucy Brown is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Love Lucy Brownmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Jimmy Dickens I Love Lucy Brown downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Love Lucy Brown in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.