Songtekst van Little Jimmy Dickens: Lonely People

Lonely People


I could see it in your eyes when you look at me I could feel it across the room
You find for heaven and just didn't make it I understand it I miss it too
Lonely people find lonely people misery needs company
Lonely people find lonely people
I can't give much but it you want me you can have what's left of me
[ guitar ]
Lonely people find lonely peopleCaptcha
Liedje Little Jimmy Dickens Lonely People is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lonely Peoplemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Jimmy Dickens Lonely People downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lonely People in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.