Songtekst van Little Jimmy Dickens: Making The Rounds

Making The Rounds


MAKING THE ROUNDS
WRITER BOUDLEAUX BRYANT

I'm making the rounds with someone new now that you've gone away But making the rounds it's not the fun if it was with you The glamour has gone from all the spots that seem so bright and gay But making the rounds is all that's left for me to do I never go home till the last hideaway place has closed it's door There's too much at home to remind me that we're through I laugh and pretend that I'm not wishing for a bygone day When we were in love and I was making the rounds with you I never go home till the last hideaway place has closed it's door There's too much at home to remind me that we're through I laugh and pretend that I'm not wishing for a bygone day When we were in love and I was making the rounds with youCaptcha
Liedje Little Jimmy Dickens Making The Rounds is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Making The Roundsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Jimmy Dickens Making The Rounds downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Making The Rounds in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.