Songtekst van Little Jimmy Dickens: Out Behind the Barn

Out Behind the Barn


My pappy used to tan my hide
Out behind the barn
He taught me to be dignified
Out behind the barn
But when he took that strap to me,
and turned me down across his knee
He sure did hurt my dignity
Out behind the barn

I got my education
Out behind the barn
And i'm not foolin' no siree
Passed each examination
Out behind the barn
But it almost made a wreck out of me

I smoked my first cigarette
Out behind the barn
And that's one day I won't forget
Out behind the barn
I got so sick, you should've seen
How that tobacco turned me green
I almost died from nicotine
Out behind the barn

I met a pretty girl one day
Out behind the barn
She wanted me to stay and play
Out behind the barn
She taught me how to kiss and pet
And that's a game I won't forget
Cause we still play the same game yet
Out behind the barn

I wish I could go again
Out behind the barn
And do some things I did then
Out behind the barn
Now you think it ain't no fun
To be a poor old farmers son
You just don't know what all I've done
Out behind the barnCaptcha
Liedje Little Jimmy Dickens Out Behind the Barn is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Out Behind the Barnmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Jimmy Dickens Out Behind the Barn downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Out Behind the Barn in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.