Songtekst van Little Jimmy Dickens: Someday You'll Call My Name

Someday You'll Call My Name


Someday you'll call my name and I won't answer
Someday you'll reach for me I won't be there
For you've grown tired of all the love I gave you
But someday you'll wish that I still care
All through these years oh how I've loved you
Still I know I claimed you for my own
Someday you'll call my name and I won't answer
For someday you'll find yourself alone
[ steel ]
There'll come a time within your life dear
When you'll need someone who will care
Someday you'll call my name and I won't answer
For someday you'll wish that I was thereCaptcha
Liedje Little Jimmy Dickens Someday You'll Call My Name is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Someday You'll Call My Namemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Jimmy Dickens Someday You'll Call My Name downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Someday You'll Call My Name in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.