Bonus Track


All the things that they make you say
And all the love that you hide away
I'll pick you up and it'll be all right
I'll pick you up and it'll be tonight

She rode a horse into my head
She rode a horse into my head
She won't discipline the children
And now they're running wild on the beach
And I don't care

It's the middle of the night and we're here
Playing dominoes and drinking beer
I try to think of something deep to say
But my well is dripping dry today

She rode a horse into my head
She rode a horse into my head
She won't discipline the children
And now they're running wild on the beach
And I don't careCaptcha
Widget
Liedje Live Bonus Track is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bonus Trackmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Live Bonus Track downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bonus Track in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.