Feel The Quiet River Rage


always fighting the storm
afraid to suffer the wound
all praise to that conscious one
who always suffers the wound child
suffers the wound child

hey!
suffers the wound!
never turns from love
give it up

always try to explain
afraid to lay naked in the sun
he's crazy she dances in the light
the crowd jeers they won't put up a fight

hey!
suffers the wound!
never turns from love
give it up
until my heart is free to roam
she won't never leave me alone
saved by the river now
saved

always fighting the storm
buildin' shelter to house our lack of love
we're only here for a while
tear it down and suffer the wound

hey!
suffers the wound!
never turns from love
give it up
until my heart is free to roam
she won't never leave alone
saved by the river now, saved
(never turns from love, never turns to
hate)

always suffers the wound, never turns
from love
never turns to hate
saved by the river now
always suffers the wound, never turns
from love
never turns to hate

an invisible mississippi, ganges or a nile
I can feel the quiet river rage
forcin' my lips into a smile
don't believe that the world is empty
just too noisy to hear the sound
I can feel the quiet river rage
and I'm fallin' down
saved by the river now
savedCaptcha
Liedje Live Feel The Quiet River Rage is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Feel The Quiet River Ragemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Live Feel The Quiet River Rage downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Feel The Quiet River Rage in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.