Heaven Wore a Shirt


Suddenly she comes
like a come that comes and goes
with a sweetness in her eyes
and a ring between her nose
Walking down the beach
we saw a castle made of pain
We went inside
rings were exchanged
and Heaven wore a shirt
that said
I really, really, really love you
I really, really, really love you
Suddenly it came
into my mind
not preconceived
A dream of many oceans
and not the God that I believed
But like the come that came and went
my mind just had to intercede
The need for repetition arose
Now heave wears a shirt
that says
I really, really, really got to have youCaptcha
Widget
Liedje Live Heaven Wore a Shirt is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heaven Wore a Shirtmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Live Heaven Wore a Shirt downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heaven Wore a Shirt in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.