Iris


I liked the way my hand looked
on your head
in the presence of my knuckles
but the beauty of this vision alone
just like yesterday's sunset
has been perverted by the sentimental
and mistaken for love
the felix of your truth will always break it
and the iris of your eye will always shake it
and the armies the armies I have created
will always hate it
will always bait you on
I liked the way my hand looked on your head
in the presence of my struggle
but the beauty of this vision alone
I can't shake from my tree just yet
it keeps invading all my private moments
listen to me nowCaptcha
Widget
Liedje Live Iris is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Irismits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Live Iris downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Iris in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.