Lakini's Juice


It was an evening I shared with the sun to find out where we belong
From the earliest days, we were dancing in the shadows
More wine cuz I got to have it
More skin cuz I got to eat it

Inside the outside, by the river
Used to be so calm (So calm)
Used to be so sane
I rushed the lady's room
Took the water from the toilet
Washed her feet and blessed her name
More peace is such a dirty habit

Slow down, we're too afraid
Let me ride
Let me ride
Burn my eyes
Let me ride

It was an evening I shared with the sun (Shared with the sun) to find out where we belong (Where we belong)
(From the earliest days) From the earliest days (Earliest days)
(We were dancing in the shadows) We were dancing in the shadows

Slow down, we're too afraid
Let me ride
Let me ride
Burn my eyes
Let me ride, let me ride, let me ride, let me ride, let me ride, let me ride, let me ride, let me rideCaptcha
Widget
Liedje Live Lakini's Juice is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lakini's Juicemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Live Lakini's Juice downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lakini's Juice in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.