Selling the Drama


and to love: a god
and to fear: a flame
and to burn a crowd that a name
and to right or wrong
and to meek or strong
it is known just scream it from the wall
i've willed I've walked I've read
I've talked I know I know
I've been here before
hey now we won't be raped
hey now we won't be scarred like that
it's the sun that burns
it's the wheel that turns
it's the way we sing that makes 'em dream
and to christ: a cross
and to me: a chair
I will sit and earn the ransom
from up hereCaptcha
Widget
Liedje Live Selling the Drama is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Selling the Dramamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Live Selling the Drama downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Selling the Drama in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.