Bastard


Six o'clock in the evening, moon is shining low
Bastard with his workin' bag's ready for the show
Holy place, no disgrace, bus is comin' soon
Nobody at the busstop, Bastard's staring at the moon

Bastard at the Busstop
Bastard at the Busstop

Busdriver! Busdriver! Open the doors!
Only guest in the floor, the Bastard on this tour
Hello fellows listen up, the team is back again
'Round and 'round, both are proud, go-go get their fan

Bastard at the Busstop
Bastard at the Busstop
Bastard at the Busstop
Bastard at the Busstop

Busstop to Eternity
Busstop to Eternity
Busstop to Eternity
Busstop to Eternity

Endless rounds, the bus is loud, back at the busstop
Dancin' 'round the busstop shield, both of 'em will hop
Throwin' the keys away, now they're here to stay
Moon's still shining full for crazy fools today

Bastard at the Busstop
Bastard at the Busstop
Bastard at the Busstop
Bastard at the Busstop

Busstop to Eternity
Busstop to Eternity
Busstop to Eternity
Busstop to Eternity

Bastard at the Busstop
Bastard at the Busstop
Bastard at the Busstop
Bastard at the Busstop

Busstop to Eternity
Busstop to Eternity
Busstop to Eternity
Busstop to Eternity

Hello fellows listen up, the team is back again
'Round and 'round, both are proud, go-go get their fan
Endless rounds, the bus is loud, back at the busstop
Dancin' 'round the busstop shield, both of 'em will hop

Bastard at the Busstop
Bastard at the Busstop
Bastard at the Busstop
Bastard at the Busstop

Busstop to Eternity
Busstop to Eternity
Busstop to Eternity
Busstop to Eternity

Bastard at the Busstop
Bastard at the Busstop
Bastard at the Busstop
Bastard at the Busstop

Busstop to Eternity
Busstop to Eternity
Busstop to Eternity
Busstop to Eternity

The Bastard at the Busstop is waiting for the bus!Captcha
Liedje Living Death Bastard is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bastardmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Living Death Bastard downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bastard in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.